Podřipský umělec Juraj Szedlák a jeho nákres areálu Na Lisu